Test

   
     info@lifetime-reliability.se

LRS Scandinavia AB   arrow

LRSSlogo

Vi arbetar med verksamhetsutveckling inom Asset Management med fokus på produktion-, drift- och underhåll i kapitalintensiva företag. Vi erbjuder konsulttjänster, utbildningstjänster samt IT-applikationer Vi ser till helheten och anläggningars hela livstid där vi sätter människorna, lönsamhet och hållbarhet i fokus.

VÅRA KONSULTER

Teamet

VÅR ADVISORY BOARD (STYRELSE) BESTÅR AV:

 • Benny Svartling, VD Fagerstahälsan
 • Mats van Rheinberg, Sätuna Pilgård
 • Mats Gahm, Lifetime Reliability Solutions Scandinavia AB
 • Rolf Forsberg, VD Lifetime Reliability Solutions Scandinavia AB

AFFÄRSIDÉ

Att skapa mervärde för våra kunder genom att tillhandahålla hållbara och kvalitetssäkrade konsult-och utbildningstjänster för utveckling, styrning och kontroll av produktion, drift och underhåll.

VISION & MISSION

Syftet med vår verksamhet är att att ge våra kunder industriföretagen de bästa stödet, processerna och metoderna och därmed bidra till att skapa Hållbarhet med hjälp av Asset Management.

Vi brinner för hållbar utveckling! Inte för att det är en moralisk ödesfråga som alla måste grotta ned sig i konstant och ha dåligt samvete för och inte för att det är ”inne” att snacka hållbarhet. Vi anser att det i grund och botten handlar om sunt förnuft. Hur vi genom att tänka hållbart kan bli bättre, känna en större mening i det vi gör, tjäna pengar på att göra rätt saker.

KÄRNVÄRDEN SOM STYR OSS:

I allt vi gör eftersträvar vi att:

 • Sätta våra kunder och klienters intressen först
 • Vara vänliga, trevliga och professionella.
 • Ge våra medarbetare kompensation som återspeglar värdet de bidrar till.
 • Vara ärliga och ha integritet och respekt för oss själva, medarbetare, kunder och vår omvärld.
 • Uppnå kundtillfredsställelse genom att skapa mervärde.
 • Inte förbruka mer resurser än vad som krävs.
 • Vara kunniga och kompetenta.
 • Berika och förbättra människors liv.