Test

   
     info@lifetime-reliability.se

Problemet?  arrow

OM ALLA LEVDE OCH KONSUMERADE SOM MEDELSVENSKEN DÅ SKULLE DET BEHÖVAS MINST TRE JORDKLOT……..

earth1               earth1               earth1

……. OCH DET BEROR PÅ ATT VI FÖRBRUKAR RESURSER ISTÄLLET FÖR ATT BRUKA DEM.

Många av de mänskligt skapade systemen på jorden som till exempel jordbrukssystem, produktionssystem, transportsystem och vår konsumtionskultur fungerar och blomstrar idag på bekostnad av de ekologiska systemen, istället för att vara i balans med dem.

Hur kan vi producera mer Hållbart?

Vi kanske skulle önska att det sätt vi idag använder våra resurser på, producerar, konsumerar, äter och hanterar vårt avfall skulle kunna pågå för evigt. Tyvärr tror vi dessvärre att det inte kan fortgå så. Hur ska vi då göra för att arbeta mer hållbart? Vi har tyvärr inte alla svaren, vilket vi självklart önskade att vi hade.

Med vår syn på Asset Management för Hållbarhet har vi skapat ett angreppssätt, en väl genomtänkt och genomarbetad metodik som vi kallar Fundamentet Trappan. Denna har tagits fram genom att kombinera våra erfarenheter från industrin med nya metoder för att utveckla, en för jorden så nödvändig Hållbar Industri.

Visste du att?

  • Om bara 15 år, alltså 2030 förväntas den globala befolkningsmängden uppgå till 9 miljarder människor (Källa FN 2011).
  • Av dessa beräknas 4,9 miljarder vara del av den globala medelklassen.
  • Med nuvarande förbrukningstakt kommer vattenbristen globalt år 2030 att uppgå till 40 procent.
  • Nittio procent (90%) av vår mat kommer från matjord (Källa: Pimentel 2006). En fjärdedel (25%) denna matjord har redan försämrats till en nivå där den inte längre stödjer matproduktion (Källa: FAO).
  • Totalt 80 procent av bestånden av matfisk har idag kollapsat, är överexploaterade eller är maximalt utnyttjade (Källa: FAO 2010).
  • Fram till år 2050 måste världens koldioxidutsläpp minskas med 80-100 procent.

Tänkvärdheter

  • Mahatma Gandhi: ”Earth provides enough to satisfy everyones need but not everyones greed.”

  • Brundtland-kommisionen: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

  • Henrik Tikkanen: ”Den stora katastrofen är att vi inte ser den.”

  • John Jeavons: ”Man – despite his artistic pretensions, his sophistication, and his many accomplishments – owes his existence to a six inch layer of topsoil and the fact that it rains.”