Test

   
     info@lifetime-reliability.se

Lärarledda kurser   arrow

Vi erbjuder nya och fräscha kurser

Vi har ett stort utbud av kurser inom Asset Management, Lean, Underhåll och Driftsäkerhet. Utbildningarna vänder sig till ledning-, drifts- och underhållspersonal i syfte att utveckla en effektivare produktions-  och underhållsverksamhet.

Ämnesområden: Specialkurser i Asset Management, Praktiskt Driftsäkehetsarbete,

Ladda ner broschyren som beskriver vårt kursutbud

I listan nedan ser du specifikt vilka kurser vi erbjuder. Vi täcker ett brett kompetensområde från  Lean till driftsäkerhetsteknik.Klicka på länkarna för att få veta mer om varje utbildning:

 1. Framgångsrikt införande av Total Productive Maintenance (TPM) (Engelska)
 2. 5S för bättre produktivitet (Engelska)
 3. SMED för omställningar (Engelska)
 4. Minska handhavandefelen genom bättre processer (Engelska)
 5. Operational Excellence och vägen till Sunda Industrier (Engelska)
 6. Grunderna till Asset Management Engineering (Engelska)
 7. Underhåll och Driftsäkerhetsarbete för maximal lönsamhet (Engelska)
 8. Behärska Underhållsledningen i den Sunda Industin (Engelska)
 9. Beredning och planering för effektiv tillförlitlighet (Engelska)
 10. Strategi för Asset Management i världsklass (Engelska)
 11. Reliability Centered Maintenance (RCM): Från analys till genomförande (Engelska)

Kontakta oss direkt om du vill att vi ska genomföra företagsinterna utbildningar:

Kontakta oss här!

Nu kan du också outsourca din underhållsutbildning. Vi inventerar, planerar och utför utbildning så att varje medarbetare får rätt kompetensprofil för sin yrkesroll.

Vi skapar kraftfulla utbildningslösningar. Gör en utbildningsplan till dina medarbetare, chefer, ingenjörer, arbetsledare och hela arbetsstyrkan. Nya kunskaper kommer att stötta dem och de kommer att göra ett bättre arbete.

Använd alla våra outsourcade tjänster, för all personal och deras utbildningsbehov.