Test

   
     info@lifetime-reliability.se

Vägen framåt   arrow

Hur många organisationer kan svara på de här frågorna?

 • Är du införstådd med vilka risker som är kopplade till dina anläggningar och hur dessa kommer att förändras med tiden?
 • Kan du visa vilka konsekvenserna blir av att minska/öka din investeringsbudget eller underhållsbudget med 10% under kommande fem år?
 • Kan du motivera dina planerade anläggningskostnader för ledningen?
 • Kan du enkelt identifiera vilka investeringar du ska satsa på/avstå från när det finns begränsade resurser för finansiering eller i kassaflöde?
 • Har du tillgång till rätt data/information som rör dina anläggningar när du ska fatta viktiga beslut?
 • Vet du om din personal har rätt kompetens och erfarenhet att hantera dina anläggningar?
 • Har du klart för dig vilka delar av din verksamhet som skulle kunna vara lämpliga att outsourca?

Allt eftersom organisationer utsätts för större tryck att kunna producera mer till lägre kostnad, blir det absolut nödvändigt att kunna besvara den här typen av frågor. Det har visat sig att organisationer som har satsat på Asset Management och nått en relativt hög mognad kan besvara dessa frågor med god precision.

Hur har dom gjort? Titta på filmen på nästa sida så får du veta svaret!!

Här följer några faktiska resultat från några genomförda Asset Management Projekt. Vi hittar förbättringar inom många olika områden, även om det är de ekonomiska resultaten som företagsledningar kanske mest är intresserade av.

 • Minskad OPEX och CAPEX med upp till 20%
 • ROI av Asset Management projekt mindre än 2 år
 • Underhållskostnader ner 10%
 • Upp till 40% besparingar i vissa underhållskontrakt
 • 5% minskat arbete med revisioner
 • Minskade låneräntor med 20 punkter
 • Minskade försäkringskostnader med 5%
 • Personalreduktion 5%
 • mm.