Test

   
     info@lifetime-reliability.se

Falukorven   arrow

Förbättringsmodellen FALUKORVEN baseras på en generell PDCA – modell inriktad på ständiga förbättringar och fick sitt namn efter initialerna F – A – L – U och den övriga likheten med originalet. De 12 stegen skapades tillsammans med SSAB och innehåller förutom de rena modulerna även den organisatoriska strukturen som måste finnas för att arbetet skall bli framgångsrikt.

Falukorven

  • Den första delen (modul 1-3) innehåller moduler för översikt av TAK-mätningen och stöd för fokusering och prioritering av kritisk utrustning.
  • Den andra delen (modul 4-8) innehåller analysmodulen för grundorsaksanalys (RCA) och beslutsstöd för optimering av insatta resurser för uppnå uppsatta produktions- och TAK-mål.
  • Modulerna 10-11 innehåller stöd för uppföljning av förbättringsaktiviteterna.
  • Modul 12 är inriktad på s.k. livscykelanalys av installerad utrustning.

Mer information finns i dennavideo.