Test

   
     info@lifetime-reliability.se

ACE 3T-konceptet  arrow

Det precisionsstyrda företaget, Accuracy Controlled Enterprise

SkjutmåttACE, Accuracy Controlled Enterprise, står för det ”precisionsstyrda företaget”. Det är organisationer som använder defekt-eliminering och felförebyggande metoder i alla sina operativa processer, i hela verksamheten. Hela vägen från styrelserummet till verkstadsgolvet. Dessa företag strävar efter att allt de gör ska göras rätt från början - varje gång!

ACE 3T är en viktig ingrediens i Plant Wellness Way. ACE 3T betygssätter kvaliteten och skapar en ”måltavla” som berättar hur bra vi behöver bli för att nå resultat i världsklass – inte bara hur dåliga vi tillåts vara och fortfarande komma undan med det.

Felfri tillverkning främjas genom att mål och tolerans anges i varje steg av de operativa processerna, Standard Operating Procedures, SOP. Målen och toleranserna fastställer då vad som anses vara godkänt för uppgiften. Fokus ändras från att ”bara utföra ett jobb”, till att utföra jobbet på ett mycket skickligt sätt. Enkla acceptanstest får sedan bekräfta att målen och toleranserna uppfylls. På det här sättet skapar vi sunda och kvalitativa metoder vilket kommer att resultera i hög tillförlitliget.ACE3T