Test

   
     info@lifetime-reliability.se
Lifetime Reliability Solutions är ett internationellt konsultföretag inom Asset Management. Våra kunder är kapitalintensiva företag inom basindustrin. Med analytisk kompetens, beprövade metoder, verktyg och färdigheter skapar vi en Hållbar Industri med fokus på produktivitet.

Vår metodik

Fundamentet och Trappan innehåller de byggstenar som krävs för att etablera en hållbar verksamhet för Asset Management Behöver din verksamhet ytterligare bygg- stenar väljer du ”Plant Wellness Way - PWW”, vilken är vår verk- samhetsövergripande metodik.

Läs mer här... 

Utbildningsmaterial

Här hittar du vårt studie- material inom Underhåll, Driftsäkerhet, Asset Manage- ment och Lean. Materialet är utvecklat av professionell expertis inom underhåll och driftsäkerhet. PowerPoint-presentationer och studie- handledningar är på engelska som vi översätter fortlöpande.

Läs mer här... 

Nyheter

Det händer mycket i vårt företag och i omvärlden. Här presenterar vi fortlöpande nyheter, intressanta artiklar och länkar.

Läs mer här 

Visdomsord

"Er verksamhet är perfekt konstruerad för att ge Er de resultat Ni faktiskt får!" - W. Edwards Deming